Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 31979
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Педагогіка - Максимюк С.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Педагогіка

У посібнику, розробленому відповідно до нової програми з педагогіки, з урахуванням сучасних психолого-педагогічних досліджень та передового педагогічного досвіду, викладено загальні засади педагогіки, основні положення дидактики, теорію і методику виховання, історію педагогіки, основи школознавства. Посібник містить запитання для самоконтролю, завдання, використовуючи які студенти можуть працювати самостійно, готуватись до практичних занять, атестацій, заліків, іспитів, писати реферати, контрольні, курсові та дипломні роботи.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7333
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Теоретичні основи сучасної української педагогіки - Вишневcький О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Педагогіка

У посібнику висвітлюються сучасні погляди на перспективи розвитку української освіти та становлення системи виховання на засадах християнського світогляду. Пропонуються нові підходи до організації та змісту едукації, розглядаються можливості виходу на нові педагогічні технології діяльності вчителя та учня.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12921
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:38
6-11-2011, 20:38

Педагогіка вищої школи - Курлянд З.Н. Бібліотека українських підручників

Категорія: Педагогіка

У навчальному посібнику розглядаються предмет і методи педагогіки вищої школи, дидактичні моделі змісту навчання студентів, їх самостійна робота, нові технології і комплексні форми організації навчання. Особлива увага приділяється формуванню педагогічної техніки вчителя, специфіці професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, педагогічному менеджменту та самоменеджменту.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 21762
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:38
6-11-2011, 20:38

Педагогіка у запитаннях і відповідях - Кузьмінський А.І Бібліотека українських підручників

Категорія: Педагогіка

У навчальному посібнику висвітлено основні наукові засади теорії навчання й виховання, шляхи й способи організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах та у сфері родинного виховання. Структура й зміст навчального матеріалу побудовані в такий спосіб, щоб читач мав змогу зосередити увагу на основних аспектах науки про освіту й виховання. Окремі наукові положення підкріплені опорними сигналами-рисунками, схемами, матрицями, що сприятиме ґрунтовному засвоєнню дидактичного матеріалу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 16083
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Теорія і методика виховання - Омеляненко В.Л. Бібліотека українських підручників

Категорія: Педагогіка

Спираючись на досягнення сучасної науки, зокрема педагогіки, психології, соціології, філософії, автори посібника розкривають найважливіші теоретичні й методичні проблеми сучасної виховної роботи з учнівською молоддю. Розкрито сутність, місце й роль педагогіки в життєдіяльності сучасного суспільства, принципи, методи і засоби виховання молодого покоління, шляхи досягнення виховної мети.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8084
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Соціальна педагогіка - Богданова І.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Педагогіка

У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання соціальної педагогіки з урахуванням вимог до підготовки відповідних спеціалістів. Посібник складається з двох самостійних частин: "Вступ до спеціальності "Соціальна педагогіка" і "Соціальна педагогіка". Матеріал структурований за модульним принципом і містить як теоретичну, так і практичну частини.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5193
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Технологія і техніка шкільного уроку - Кузьмінський А.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Педагогіка

Спираючись на досягнення сучасної педагогіки і психології, найновіші фахові методики, автори розкривають теоретичні засади процесу навчання, принципи, форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчально-виховних закладах. Головна увага зосереджена на обґрунтуванні й висвітленні питань технології і педагогічної техніки підготовки вчителя до уроку, його проведенні, створенні оптимальних умов для організації й інтенсифікації пізнавальної діяльності учнів, їх інтелектуального розвитку.