Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7435
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Экономическая теория - Бутук А.И. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

Настоящее пособие — фундаментальная работа, охватывающая практически весь спектр вопросов экономической теории. Главное достоинство книги — ясность и логическая последовательность изложения материала. В ходе рассмотрения теоретических проблем учтены важнейшие методологические концепции современной экономической науки, критически проанализированы различные стороны экономической политики Украины и других стран СНГ, широко используются таблицы и графики.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 20099
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Політична економія - Федоренко В.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

У пропонованому підручнику розглянуто зміст основних економічних категорій та сутність економічних законів, які визначають функціонування і розвиток сучасних економічних систем. Особлива увага надана ринковій системі господарювання, характеристиці її складових. Окреслено основні проблеми утвердження ринкових відносин в Україні та визначено шляхи їх розв'язання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9129
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

Розглядаються найважливіші закони і категорії економічної теорії, зокрема дія законів попиту і пропозиції в умовах індивідуального, ринкового і загальнонаціонального обміну, організація ринкової економіки, ринковий механізм регулювання соціально-економічних відносин, сучасні підходи до управління людськими і матеріальними ресурсами, роль держави та основні інструменти управління економічними процесами.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6816
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Політична економія - Щетинін А.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

Підручник складено за логікою і змістом нормативної програми дисципліни "Політична економія". У ньому на основі величезного доробку найбільш відомих економістів-теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке уявлення про суть і особливості сучасних економічних процесів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9373
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Экономическая теория: политэкономия - Базилевич В.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

Это учебник нового поколения. Его наиболее важные особенности: системный и энциклопедический характер изложения законов и категорий экономической теории, глубокий анализ, взвешенность оценок и выводов, оригинальность и лаконичность изложения материала. Учебник содержит необходимые таблицы, рисунки, графики, глоссарий, вопросы для самоконтроля уровня усвоения теоретического материала и обеспечивает возможность использования новейших образовательных технологий, в частности дистанционных методов обучения, компьютерных технологий организации учебного процесса.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6796
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Основи економічної теорії - Мамалуй О.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

У підручнику викладено найбільш вагомі системні положення та закономірності, які відображають досягнення сучасної економічної науки та результати практики господарювання. Особливу увагу приділено розкриттю взаємозв'язків економічної теорії і права, економіки і політики, що знайшло відображення у структурі праці та її змісті. Подані матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вузів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8805
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Економічна теорія. Політекономія - Семененко В.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

У посібнику розкрито основні елементи економічної системи та її моделі. У центрі уваги перебувають ринковий механізм, з'ясовуються загальні риси ринкових структур та механізм розподілу доходів у ринковій економіці, проведено системний, глибокий аналіз законів та категорій економічної теорії.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2990
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Історія західних політичних вчень - Романюк А.С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

У навчальному посібнику проаналізовано головні політичні доктрини, що визначали політичне життя окремих країн і світу загалом упродовж минулого століття та на початку нового тисячоліття. Значну увагу приділено як традиційним, уже майже класичним концепціям – лібералізму, консерватизму, комунізму, соціал-демократії, так і новітнім – неофемінізму, екологізму тощо. Розглянуто широке коло актуальних публікацій, документів, практичних політичних явищ щодо кожної політичної доктрини.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6801
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Основи економічної теорії - Ажнюк М.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

У навчальному посібнику розглядаються такі загальні проблеми економічної теорії як виробництво, економічна система, власність, товарне виробництво, гроші; основні мікроекономічні проблеми — підприємство, підприємництво, заробітна плата, фонди підприємств, витрати виробництва та кредитна система. Значне місце відведено також макроекономічним проблемам — ринковим відносинам, конкуренції і монополії, відтворенню та економічному зростанню.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2709
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Основи економічної теорії - Козак Ю.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політекономія

Навчальний посібник містить висвітлення стрижневих питань щодо системи сучасної економічної теорії. Особливий наголос в аналізі цієї системи робиться на розгляді таких її складових, як мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка. У навчальному посібнику представлені ключові поняття, запитання для самоконтролю, тести та задачі, що сприятиме активізації самостійної роботи над курсом.
Назад Вперед