Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5925
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Зовнішня політика України - Чекаленко Л.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

У підручнику розглянуто проблемні питання зовнішньої політики України за концепцією: "людина — суспільство — держава — міжнародні структури в добу міжнародної правосуб'єктності. Виявлено потенційні загрози, що є наслідком нерозв'язаних зовнішньополітичних проблем. Особливу увагу приділено пошукові оптимальних форм реалізації прав людини, стабільності суспільства і зміцнення позицій держави в новій парадигмі міжнародних відносин.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8712
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Національна безпека України - Ліпкан В.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

У навчальному посібнику розкривається зміст національної безпеки та її складових. Розроблено науковий підхід до вивчення складових національної безпеки, що дало змогу підійти з позицій уніфікованої методології до дослідження феномену національної безпеки. Новаторським є розгляд питань недержавного управління національною безпекою, формування системи управління нею, а також розгляд інноваційних технологій забезпечення національної безпеки, зокрема бенчмаркінгу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5609
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:38
6-11-2011, 20:38

Політологія - Вегеш М.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

Підручник розкриває зміст науки про політику: визначає систему категорій, предмет, методи, функції політології. Розділи підручника відповідають змісту державного стандарту дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації. Його новизна полягає в тому, що автори виокремили ряд тем, пов'язаних а реалізацією владних відносин в українському соціумі. Аналізується система органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Більшість розділів підручника завершуються аналізом вітчизняних політичних процесів. Окремими структурними частинами підручника с програма курсу "Політологія", методичні поради для написання наукових робіт студентів і тестові завдання для самоконтролю.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6855
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:37
6-11-2011, 20:37

Політологія - Гетьманчук М.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади політології як науки, теорію та практику демократичного суспільства, особливості функціонування інститутів державного управління в умовах посткомуністичних трансформаційних процесів в Україні та її залучення до світових політичних процесів, проблеми забезпечення національної безпеки України, сутність та особливості правової та правоохоронної політики, місце правоохоронних органів у системі державної влади, основні аспекти протидії транснаціональній злочинності в умовах глобалізації сучасного світу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4564
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Політологія - Гелей С.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначе­но механізми державного, регіонального та місцевого управління. З позицій сучасних методологічних підходів розкрито зміст, струк­туру та функції інститутів політичної і правової систем, різнома­нітних чинників функціонування політичного процесу, а також спе­цифіку їх прояву в суспільних трансформаціях України. Особливу увагу приділено критеріям та факторам, які забезпечують демокра­тичність та ефективність політичних систем.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7135
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Зовнішня політика України - Кучик О.С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

У навчальному посібнику на основі широкого фактологічного матеріалу розкрито основні етапи формування та розвитку зовнішньополітичної діяльності української державності. Подано цілісну картину зовнішньополітичної діяльності урядів України, проаналізовано місце і роль нашої держави у міжнародних відносинах.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2947
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Основи сучасної політології - Цюрупа М.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2176
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД - Дорошко М.С. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

У пропонованому навчальному посібнику на основі широкого комплексу історичних і дипломатичних матеріалів здійснено аналіз геополітичного середовища та зовнішньої політики країн Співдружності Незалежних Держав та Грузії.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2158
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Європейська та євроатлантична інтеграція України - Кордон М.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Політологія

У навчальному посібнику висвітлюється історія створеним і розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі та НАТО.