Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7053
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Вступ до права Європейського Союзу - Кернз В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвячено практичним рекомендаціям студентам, які готуються розпочати власну кар'єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу, Особливу цінність становлять словник найважливіших термінів права Співтовариства (шістьма мовами), покажчик основних нормативних документів Співтовариства і покажчик прецедентів та судових процесів на основі права Співтовариства. Українською мовою книга видається вперше, російською — не видавалася.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9016
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:59
6-11-2011, 20:59

Господарське право - Вінник О.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Навчальна дисципліна "Господарське право" покликана забезпечити опанування студентами основних знань з правового регулювання суспільних відносин щодо організації, безпосереднього здійснення та управління господарською діяльністю.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11044
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Кримінальне право України - Кузнецов В.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Посібник призначений для абітурієнтів, студентів, слухачів і курсантів вищих навчальних закладів, які складають вступні, семестрові та державні екзамени з кримінального права.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12438
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Юридична деонтологія - Гусарєв С.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

В запропонованому навчальному посібнику висвітлюються деякі питання юридичної діяльності, розкривається її поняття, система, зміст, форма, а також сфера здійснення. Автори також привертають увагу проблемам морального регулювання, формують вимоги, що ставляться до діяльності професійних юристів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 13695
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Правознавство - Олійник А.Ю Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Шановні учні, абітурієнти, студенти, аспіранти, докторанти, викладачі!
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 25475
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Історія держави і права України - Музиченко П.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Спираючись на найновіші досягнення світової історичної думки, публікації вітчизняних та зарубіжних учених, значна частина яких тривалий час залишалась недоступною для громадян України, автору вдалося створити один із найповніших сучасних навчальних посібників з історії держави і права України. Посібник має системний характер. Автор послідовно розкриває основні етапи формування суспільного та державного ладу, права, суду і судового процесу в Україні починаючи з часів Київської Русі до сьогодення.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 8885
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Господарське право України - Несинова С.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-правові засади та умови здійснення господарської діяльності в Україні, роль держави та місцевого самоврядування щодо правової регламентації господарської діяльності, правове становище суб'єктів господарювання, розкрито характерні риси окремих видів господарювання та спеціальних режимів господарювання, особливості відповідальності та захисту прав суб'єктів господарювання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 10150
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Фінансове право - Мацелик М.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Навчальний посібник складається з двох частин: загальної та особливої. У загальній частині розглядаються фінансове право та держава, а також проблемні питання публічних фінансів. В особливій частині висвітлено бюджетне право, податкове право, банківське, страхове право та цінні папери як об'єкт правових відносин. До кожної теми наведено запитання і завдання для контролю знань.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9743
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Основи держави і права України - Ортинський В.Л. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У підручнику розкрито поняття, ознаки, завдання, роль і функції держави та права, систему права, правові відносини, правопорушення і юридичну відповідальність. Висвітлено такі фундаментальні галузі права, як конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне, а також основи сімейного, фінансового, земельного й екологічного права та основи правового регулювання підприємницької діяльності з охопленням правоохоронної, судової та правозахисної діяльності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6911
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Криміналістика: питання і відповіді - Кофанов А.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У навчальному посібнику розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п'ять розділів криміналістики: "Загальна теорія криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична експертиза", "Криміналістична тактика", "Криміналістична методика (Методика розслідування окремих видів злочинів)".
Назад Вперед