Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9986
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Сучасне міжнародне право - Пронюк Н.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Навчальний посібник з міжнародного права підготовлено для курсантів, студентів і слухачів денної та заочної форми навчання та екстернату, які вивчають навчальну дисципліну "Міжнародне право", покликаний допомогти їм при вивченні загальної та особливої частин, закріпити отримані на лекціях та в умовах самостійного вивчення теоретичні знання, основні положення національних і міжнародно-правових документів у цій сфері.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 13368
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Конституційне право України - Погорілко В.Ф. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У переробленому та доопрацьованому виданні підручника, перше видання якого було удостоєне Премії імені Ярослава Мудрого 2007 року, висвітлюються основні положення навчальної дисципліни «Конституційне право України», зокрема: питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу лудини, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4282
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Фінансове право - Лучковська С.I. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У навчальному посібнику розкривається зміст основних категорій та понять Загальної та Особливої частин навчальної дисципліни «Фінансове право». У Загальній частині висвітлено сутність фінансів та фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування, поняття, предмет і метод фінансового права, його джерела та система, зміст фінансових правовідносин і норм фінансового права, правові основи фінансового контролю.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6328
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Медичне право України - Стеценко С.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У підручнику висвітлені сучасні дані з медичного права - нової навчальної дисципліни, галузі правової науки. Структурно підручник складається із Загальної та Особливої частин. В рамках Загальної частини пропонуються матеріали, що торкаються загальних теоретико-правових засад медичного права, історії його становлення, забезпечення та захисту прав пацієнтів, організації охорони здоров'я в Україні, юридичної відповідальності медичних працівників та ін.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3648
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Фінансове право - Роль В.Ф. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У даному навчальному посібнику розкриваються поняття, зміст і особливості сучасного розвитку фінансового права, як галузі права, його система, а також окремі інститути фінансового права. Поєднання теоретичних та практичних матеріалів дозволяє сформувати у студентів послідовну систему знань у сфері правового регулювання фінансових відносин, вмінню використовувати свої знання для аналізу різноманітних ситуацій та знаходження рішень в сфері бюджетного процесу, податкової політики, страхової діяльності, банківської діяльності, грошового обігу, валютного регулювання, наведених у посібнику.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6666
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Теорія держави і права - Кириченко В.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Посібник містить зміст навчальної дисципліни «Теорія держави і права», конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, теми рефератів для презентації на семінарах, питання, які виносяться на модульний контроль та для самоконтролю, термінологічний словник.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4660
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Кримінально-виконавче право України - Богатирьов І.Г. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

Підручник «Кримінально-виконавче право України» є коротким за змістом і доступним за формою викладенням положень Загальної та Особливої частин кримінально-виконавчого законодавства. Текст побудований відповідно до робочої навчальної програми та модульно-рейтингового курсу навчання студентів, курсантів, слухачів юридичних вищих навчальних закладів. Наведено зміст оглядових лекцій і навчальних занять.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 2054
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Судова влада в Україні - Чернишова Н.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Право

У посібнику відображені суттєві зміни щодо судоустрою і статусу професійних суддів, порядку здійснення суддівського самоврядування та інших питань, які відбулися в процесі судово-правової реформи та в зв'язку з прийняттям Закону України 07.07.2010 "Про судоустрій і статус суддів".
Назад Вперед