DataLife Engine > Історія > Новітня історія країн Європи та Америки - Газін В.П. Бібліотека українських підручників

Новітня історія країн Європи та Америки - Газін В.П. Бібліотека українських підручників


6-11-2011, 21:00. Разместил: admin
Новітня історія країн Європи та Америки - Газін В.П.

У посібнику викладено систематичний курс новітньої історії країн Європи та Америки. На багатому фактичному матеріалі висвітлюється соціально-економічний та політичний розвиток країн двох континентів. Глибоко аналізуються суспільні процеси зламу тисячоліть, характеризуються тенденції та окреслюються перспективи їх розвитку.

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів історії.ЗМІСТ


Передмова
Розділ 1. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОСТІ
Суспільний розвиток у післявоєнний період. Характер і основний зміст сучасної епохи
Економічний розвиток двох суспільних систем. Роль і вплив НТР у повоєнному світі
Метаморфози сучасного капіталізму. Постіндустріальне суспільство
Партійно-політична система та її роль у сучасному суспільстві
Лівий рух, його трансформація
Глобальні проблеми сучасності
Міжнародний тероризм — нова загроза світу
Розділ 2. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В СИСТЕМІ ТОТАЛІТАРИЗМУ
Передумови тоталітаризму в країнах ЦПСЄ
Соціально-економічні та політичні перетворення у другій половині 40-х років, їх наслідки
Дві тенденції у країнах ЦПСЄ в повоєнний час. Сутність народної демократії
Тоталітаризм і його характерні риси
Спільне й відмінне в політичних режимах СРСР та соціалістичних країн ЦПСЄ. Становлення міждержавних відносин
Етапи тоталітаризму
Економічний розвиток країн ЦПСЄ. Провал економічних реформ
Наростання боротьби проти тоталітаризму
Міжнародні організації соціалістичних країн
Антитоталітарні демократичні революції 1989 р.
Наслідки антитоталітарних демократичних революцій. Початок посткомуністичної епохи
Формування регіону Центральної та Східної Європи (ЦСЄ)
Початок реалізації європейського вибору
Розділ 3. КРАЇНИ БАЛТІЇ
ЛИТВА
"Розлучення" по-литовськи
Перехідний період Бразаускаса — Ландсбергіса
На шляху до високо розвинутої економіки, ЄС і НАТО
Зовнішня політика
ЛАТВІЯ
Перервана незалежність: 1940—1991 pp.
Економічні перетворення
На шляху до західної демократії
Зовнішня політика
ЕСТОНІЯ
Відновлення державного суверенітету
На шляху до громадянського суспільства
Зовнішня політика
Розділ 4. Республіка Білорусь
Суспільно-політичний розвиток у 1990-х роках
Нестабільність і нерівномірність соціально-економічного розвитку
На порозі третього тисячоліття
Зовнішня політика
Розділ 5. БОЛГАРІЯ
Коаліційна влада та її еволюція
Загострення політичного становища. Створення республіки
Початок економічного наступу на приватний капітал
Подолання міжнародної ізоляції. Мирний договір 1947 р.
Запровадження сталінської моделі соціалізму
Становлення тоталітарної держави
Болгарія в 60—80-х роках. Назрівання кризи
Демократична революція 1989 р. Руйнування тоталітарних структур
Успіхи й труднощі перехідного періоду
"Новий час" болгарської історії
Прозахідна орієнтація зовнішньої політики
Розділ 6. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
Наслідки війни для Англії. Внутрішня та зовнішня політика лейбористів
Соціальні рухи 1945 — 1951 pp. Специфіка англійської правової держави
Консерватори при владі
Внутрішня та зовнішня політика лейбористського уряду Г. Вільсона (1964-1970 pp.)
Економічна та політична нестабільність 70-х років
Консервативний кабінет Маргарет Тетчер (1979-1990 pp.). Тетчеризм
Криза політики І тактики лейборизму
Велика Британія після Тетчер: перша половина 90-х років
Економіка Великої Британії у 90-ті роки
Повернення лейбористів до влади
Реформування королівства
На шляху до вирішення Ольстерської проблеми
Співдружність наприкінці XX ст.
Парламентські вибори 2001 p. Нові політичні орієнтації
Зовнішня політика у другій половині 90-х років XX — на початку XXI ст. Сучасна Велика Британія
Парламент. Палата громад
Розділ 7. ІСПАНІЯ
Іспанія в перші післявоєнні роки
Економічний та політичний розвиток у 50-70-х роках. Крах франкістського режиму
Іспанія у перші роки після Франко. Специфіка переходу до демократії
Іспанія у 80-ті роки
Національна проблема
Внутріполітичний та економічний розвиток Іспанії у 90-х роках XX — на початку XXI ст.
Розділ 8. ІТАЛІЯ
Італія після Другої світової війни
Прийняття конституції
Внутрішня та зовнішня політика наприкінці 40-х — на початку 50-х років. Аграрна реформа
Італійське "економічне диво"
Соціальні наслідки "економічного дива"
Посилення соціальної нестабільності у 70-х роках
Партійно-політична криза першої половини 90-х років
Демографічні проблеми Італії
Особливості економічного розвитку Італії у 90-ті роки XX — на початку XXI ст.
Розділ 9. КАНАДА
Економіка та політика в перші післявоєнні роки
Канада в 50—60-тІ роки
Квебекська проблема
70-ті роки. Діяльність ліберального уряду П'єра Трюдо
Канада у 80-ті роки: прийняття нової конституції, реформи консервативного уряду Брайана Малруні
Нова спроба врегулювання квебекськоі проблеми
Вибори 1993 р. Повернення лібералів до влади
Програма дій ліберального уряду Жана Кретьєна
Економічний розвиток Канади у 90-ті роки XX — на початку XXI ст.
Сучасна Канада
Українці в Канаді. Канадсько-українські стосунки
Розділ 10. ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА
Латинська Америка в перше повоєнне десятиріччя
Латинська Америка у другій половині 50-х — 60-х роках
Латиноамериканська економічна інтеграція
Економічний та політичний розвиток у 60-х — першій половині 70-х років
Нові тенденції на латиноамериканському субконтиненті у 80-х—на початку 90-х років
Латинська Америка у 90-ті роки ХХ-го — перші роки XXI ст.
Характерні особливості розвитку великих латиноамериканських країн на сучасному етапі
ЧИЛІ
БРАЗИЛІЯ
МЕКСИКА
АРГЕНТИНА
Розділ 11. НІМЕЧЧИНА
Економічне та політичне становище Німеччини після поразки у Другій світовій війні
Формування партійно-політичної структури
Розкол Німеччини
Реформи 1948 р.
Процес державотворення у Німеччині
Німецьке "економічне диво"
Становлення комуністичного тоталітаризму в Східній Німеччині. Повстання 17 червня 1953 р.
Політичний розвиток ФРН у 1949-1955 pp.
Соціально-політична та економічна ситуація у другій половині 50-х — першій половині 60-х років
Перехід ФРН до системи державного регулювання
Політичний розвиток 1955—1968 pp.
Прихід до влади "малої коаліції". Зміни у внутрішній та зовнішній політиці
Канцлерство Г. Шмідта
Соціальний рух
Економічний розвиток ФРН 70 — 80-х років
Наростання кризи тоталітаризму у Східній Німеччині. Антитоталітарна демократична революція
Об'єднання Німеччини
Внутрішньонімецькі проблеми першої половини 90-х років
Завершення "ери Коля"
Повернення соціал-демократів до влади
Зовнішня політика уряду Г. Шрьодера
Німецько-українські стосунки
Соціально-економічний розвиток Німеччини наприкінці XX — на початку XXI ст.
Німеччина і світ
Розділ 12. КРАЇНИ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ
Політичний та економічний розвиток у перші повоєнні роки
Економічний бум та політичний розвиток 50—60-х років
Країни Північної Європи в 70-ті роки. Економічні труднощі та політичні метаморфози
Політичний та економічний розвиток країн Північної Європи у 80-ті роки. "Шведський соціалізм"
Економічний розвиток у 90-х роках XX — на початку XXI ст.
Розділ 13. ПОЛЬЩА
Відродження Польщі: економічні і політичні проблеми
Вибір шляхів суспільного розвитку
Операція "Вісла"
Становлення "реального соціалізму"
Суспільно-політична криза 1956 р. Спроби модернізації режиму
Польща 60-х. Рух протесту студентів та інтелігенції в 1968 р.
Польські зусилля 70-х років. Початок формування опозиції
Суспільно-політична криза 1980 — 1981 pp.
Завершення антитоталітарної демократичної революції
Початок стабілізації (перша половина 90-х років)
До індустріального суспільства західного зразка
На шляху до Європейського Союзу
Нова зовнішня політика
Розділ 14. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
Становлення російської державності
Соціально-економічний розвиток
Президентство В. Путіна
Чеченська проблема
Формування зовнішньої політики Росії та її тенденції
Російсько-українські відносини
Розділ 15. РУМУНІЯ
Невдача демократичної альтернативи
Загострення політичної боротьби. Парламентські вибори 1946 р.
Насадження тоталітаризму
Будівництво соціалізму по-румунськи
"Епоха Чаушеску". Криза 80-х років
Демократична революція 1989 р.
Складний шлях до ринку й демократії
Курс на переміни і збагачення (1996—2000 pp.)
Зовнішня політика
Розділ 16. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Післявоєнна реконверсія. Внутрішня політика
Формування зовнішнього курсу США
Післявоєнні соціальні проблеми і президентські вибори 1948 р.
Кінець ядерної монополії США. Успіхи та невдачі зовнішньої політики Г. Трумена
Доктрина "звільнення від комунізму". Маккартизм
Економіка США в 50-х роках. Перехід до системи ДМК, його специфіка у США
Республіканці та демократи в 50-тІ роки. Консервативна згода
Зміни у структурі найманої праці. Політика американських профспілок
Зміни у зовнішній ПОЛІТИЦІ в період другого строку президентства Ейзенхауера
Загальні наслідки 50-х років і президентські вибори 1960 р.
Економіка США в 60-х роках
"1000 днів Кеннеді"
Реформаторство Кеннеді та Джонсона
Зигзаги зовнішньої політики 60-х років
Загострення соціально-політичних конфліктів
Внутрішня та зовнішня політика США в першій половині 70-х років. Президентство Ніксона та Форда
Друга половина 70-х років: поступове подолання депресії виробництва, нова зовнішньополітична доктрина
Перемога республіканцівна виборах 1980 р. "Рейганоміка".Активізація зовнішньої політики
Нові економічні мотиви в американському постіндустріальному суспільстві
США в період президентства Дж. Буша
Повернення демократів до влади
Вибори 1996 p. Зміни у внутрішньому курсі президента Клінтона
Економічний розвиток США у 90-ті роки
Аграрна політика
Державні програми продовольчої допомоги
Президентські вибори-2000. Повернення республіканців до влади
Зовнішня політика США у другій половині 90-х років
США у перші роки XXI СТ.: до й після 11 вересня 2001 р.
Американська демократія в дії
Розділ 17. УГОРЩИНА
Наприкінці Другої світової війни
Альтернативи повоєнного розвитку
Загострення політичної боротьби. Поворот у внутрішній політиці
Становище угорців у сусідніх країнах. Паризька мирна конференція
Становлення однопартійної тоталітарної держави
Реформаторські потуги імре Надя
Народне повстання й перервана революція 1956 р.
Придушення народного повстання радянськими військами
Угорщина за "ери Кадара"
Тиха революція"
На шляху до ринкової економіки й західної демократії
На порозі XXI ст.
Зовнішня політика
Розділ 18. ФРАНЦІЯ
Тимчасовий режим
Вибори до Установчих зборів 21 жовтня 1945 р. Внутрішня та зовнішня політика
Конституція 1946 р.
Специфіка економічного розвитку в період Четвертої республіки
Політична криза 1947 р.
Франція в період урядів "третьої сили"
Зовнішня політика в першій половині 50-х років
Криза режиму Четвертої республіки
Внутрішня та зовнішня політика в період президентства де Голля
Травнево-червневі події 1968 р. та їхні наслідки
Франція в період важких сімдесятих
Президентські вибори 1981 р. Коаліція лівих при владі
Друге президентство Мінерана. Політика денаціоналізації державної власності
Франція наприкінці 80-х — на початку 90-х років
Франція у другій половині 90-х років
Суспільні метаморфози 90-х років
Вибори 2002 р.: відповідь крайнім правим і недовіра лівим
Економіка й політика Франції наприкінці XX — на початку ХХІ ст.
Розділ 19. ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
Відродження Чехословацької республіки
Еволюція економічних структур
Вибори до Установчих національних зборів. Політична боротьба в суспільстві
Лютневі події 1948 р. Встановлення владної монополії комуністів
Чехословаччина на шляху до "реального соціалізму"
Труднощі економіки. Визрівання суспільно-політичної кризи кінця 60-х років
"Празька весна" — невдала спроба реформування
Ера Г. Гусака (1969-1989)
Демократична революція 1989 р.
Мирне "розлучення" чехів і словаків
Розділ 20. ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
На шляху зміцнення парламентської демократії
Реформування соціально-економічної сфери
Зовнішня політика
Розділ 21. СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА
Суспільно-політичні процеси
Соціально-економічний розвиток
Зовнішня політика
Розділ 22. ЮГОСЛАВІЯ
Відродження Югославії. Альтернативи повоєнного розвитку
Встановлення комуністичної диктатури. Будівництво соціалізму "по-радянськи"
Югославсько-радянський конфлікт 1948 р.
Суспільна криза початку 50-х років і перехід до самоврядного соціалізму
Метаморфози самоврядного соціалізму
Період "контрреформ"
Криза економічно та політичної системи
Розпад югославської федерації
Збройні конфлікти на теренах "другої Югославії"
Політичні процеси у "третій Югославії"
Соціально-економічний розвиток Союзної Республіки Югославії
Проблема Косово
Югославська федерація: проблеми остаточного розмежування
Зовнішня політика СРЮ на зламі століть
Розділ 23. РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ
Становления держави. Хорвато-сербський конфлікт
Соціально-економічний і політичний розвиток на межі століть
Зовнішня політика
Розділ 24. РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ
Становлення держави
Успіхи й труднощі доби незалежного розвитку
Зовнішня політика
Розділ 25. РЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЯ
Розбудова македонської держави та її міжнародне визнання
Соціально-економічний і політичний розвиток
Проблема албанського автономізму
Зовнішня політика
Розділ 26. РЕСПУБЛІКА БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА
Складний процес становлення нової держави
Успіхи і труднощі повоєнної стабілізації
Зовнішня політика
Розділ 27. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 1945-1956 pp.
Становлення двох курсів у міжнародній політиці після Другої світової війни
Післявоєнне мирне врегулювання в Європі. Мирні договори 1947 р.
Німецька проблема
Утворення і діяльність ООН у перші післявоєнні роки
Початок "холодної війни"
Економічні важелі Заходу. Доктрина Трумена та "план Маршалла"
Блокова політика великих держав
Перші спроби порозуміння між Сходом і Заходом. Дві тенденції у міжнародній політиці
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 50-х -ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 70-х РОКІВ
Стосунки між країнами соціалістичної співдружності
Крах колоніальної системи
Становлення та розвиток інтеграційних процесів
Локальні конфлікти на полі "холодної війни"
Близькосхідна проблема. Позиції Сходу і Заходу
Три центри сили у Західному світі. Суперечності чи співпраця?
Берлінська криза 1958—1963 pp.
Міжнародна розрядка в першій половині 70-х років. ІІ значення для формування міжнародних відносин
Проблема безпеки та співробітництва у Європі
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 70-х - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 80-х РОКІВ
Поворот від розрядки до нового витка напруженості
Розвиток радянсько-американських відносин у другій половині 70-х— першій половині 80-х років
Стосунки між країнами соціалістичної співдружності у другій половині 70-х — першій половині 80-х років
КАРДИНАЛЬНІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У СВІТІ НАПРИКІНЦІ XX-НА ПОЧАТКУ XXI СТ.
Горбачовська перебудова в СРСР та нове політичне мислення
Зустрічі "нагорі". Перші кроки на шляху роззброєння
Крах комунізму в Східній Європі. Розпад СРСР
Посткомуністичний світ. Нові горизонти міжнародного співробітництва
Поглиблення Інтеграційних процесів у Європі та світі
СНД у 90-ті роки
Нова роль НАТО: надії і тривоги
Формування нової моделі посткомуністичного світу в 90-ті роки
Характерні видозміни у форматі міжнародних відносин після 11 вересня 2001 р.
Погляд у майбутнє
ЛІТЕРАТУРА

Вернуться назад