Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 48744
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Загальна психологія - Максименко С.Д. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини і ії засобам, інноваційним технологіям та будові механізму творчості.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 22243
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:00
6-11-2011, 21:00

Основи психології - Киричук О.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

Підручник створений у відповідності з авторською навчальною програмою, базованою на вчинковому принципі, за яким виникнення та розвиток усіх психічних феноменів визначаються взаємодією ситуативного, мотиваційного, дійового й післядійового компонентів учинку.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 18464
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Психологія праці - Баклицький І.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

У підручнику висвітлено основні питання теорії та методології дослідження трудової діяльності людини. Головну увагу зосереджено на аналізі уявлень про суб'єктів праці, психології мотивації та відбору, навчанні та підвищенні кваліфікації кадрів для різних професій і видів діяльності залежно від психологічного складу та працездатності людей. Розглянуто питання аварійності та травматизму на виробництві, соціально-психологічної адаптації особистості.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 35359
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Вікова та педагогічна психологія - Скрипченко О.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

В посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5903
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:39
6-11-2011, 20:39

Психологія управління - Ходаківський Є.І. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоітеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, праксеологічні кластери.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6592
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Класичні експерименти в психології - Копець Л. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

Книга є пропедевтичним підготовчим курсом експериментальної психології і розповідає про найяскравіші відкриття в провідних галузях психології. Розглядаються проблеми і перспективи експериментального методу. Матеріал посібника спрямований на розвиток мотивації до дослідницької діяльності у сфері психології.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 22616
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Загальна психологія - Сергєєнкова О.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

У навчальному посібнику викладено основний зміст загальної психології. Книга містить інформаційний компонент, що спрямований на розкриття теоретичного матеріалу та контрольно-дослідницький, який забезпечує закріплення і поглиблення набутих знань з психології. Посібник містить значну кількість опорно-логічних схем, виносок та коментарів, що покращує розуміння та засвоєння навчального матеріалу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7050
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Психологія управління - Кулініч І.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

У навчальному посібнику розглянуто основні проблеми психології управління, розкрито поняття, загальні засади, структуру, функції, методологію, історію розвитку та сучасні тенденції управління. Всебічно висвітлено психологічні особливості управління, а також різноманітні прикладні проблеми. Використано досвід іноземних фахівців та результати проведених досліджень.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11130
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Основи конфліктології - Гірник А.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

Книгу присвячено актуальним проблемам діагностики, дослідження, експертизи та залагодження конфліктних ситуацій. Уперше у вітчизняній літературі ґрунтовно розглянуто
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 10838
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:35
6-11-2011, 20:35

Конфліктологія - Орлянський B.C. Бібліотека українських підручників

Категорія: Психологія

Навчальний посібник подає систему знань про конфліктологію як науку. Курс лекцій вміщує матеріал про історію становлення цієї дисципліни, дає характеристику конфліктної ситуації, етапів протікання конфліктів, способів та методів управління конфліктами, а також способів їх попередження та профілактики. Окремо виділяється лекція з проблеми конфлікту в умовах організації.
Назад Вперед