Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 26095
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 21:01
6-11-2011, 21:01

Соціологія - Гіденс Ентоні Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

У книжці викладено, витлумачено і на численних прикладах проілюстровано основні поняття — підвалини, на яких стоїть будівля сучасної соціології. Читач знайде в ній чимало цікавого матеріалу, що стосується як структури соціології, так і предмета, який вона досліджує.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 16656
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Соціологія - Макеєв С.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

У навчальному посібнику висвітлюються основні теми курсу соціоло­гії, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Матеріал посібника можна поділити на три частини: історія соціологічної думки, сучасні соціологічні теорії, організація та проведення соціологіч­ного дослідження. Особливу цінність для читача становить змістовний виклад історії соціологічної думки в Україні, загальної панорами сучас­ної соціології та основних напрямів сучасного соціологічного теоретизу­вання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 14777
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:58
6-11-2011, 20:58

Соціальна робота - Тюптя Л.Т. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

У навчальному посібнику відображено найбільш актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, її основні принципи та методи, висвітлюються теми, що вперше включені до навчального курсу для студентів спеціальності "Соціальна робота". Розглянуто інноваційні підходи у застосуванні прийомів і засобів ведення індивідуальної та групової роботи, загальні та спеціальні технології підтримки людей, які перебувають у складній життєвій ситуації, а також інтеграції людей всіх вікових категорій у різні сфери життєдіяльності суспільства. Посібник дає цілісне уявлення про соціальну роботу як науку, навчальну дисципліну і професію.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6818
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:57
6-11-2011, 20:57

Соціологія: 100 питань 100 відповідей - Подольська Є.А Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

Цей навчальний посібник пропонує науково-теоретичний інструментарій для аналізу суспільства як функціонуючої системи, для виявлення динамічного потенціалу соціуму в умовах глобальної трансформації, для розуміння особливостей розвитку особистості в системі соціальних зв'язків. Значну увагу зосереджено на характеристиках новітніх соціальних феноменів, що властиві постіндустріальним суспільствам і обумовлені процесами глобалізації, а також на інноваційних пошуках сучасної соціології.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 7811
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:49
6-11-2011, 20:49

История социологии - Зборовский Г.Е. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

В учебнике рассматривается процесс возникновения и развития социологической науки от 1830-х гг. до наших дней. Анализируются основные периоды, а в их границах — парадигмы и направления социологической науки. Значительное внимание уделяется анализу творчества классиков мировой социологии XIX— XX вв.: О. Конта, Г. Спенсера, К. Маркса, М. Вебера, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, В. Парето, П. Сорокина, Т. Парсонса, Р. Мертона и др. Особое место занимает изложение истории отечественной социологии второй половины XIX—XX в.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 6080
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Людина і світ - Юрій М.Ф. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

Суспільне життя складне і багатогранне, тому його вивчають багато наук, які отримали назву суспільних (історія, філософія, соціологія, політологія, правознавство, економічна теорія тощо). Кожна з них розглядає певну сферу суспільного життя. Саме висвітлення цих сфер і подано у підручнику "Людина і світ".
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3627
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:48
6-11-2011, 20:48

Социология - Бачинин В.А. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

В учебном пособии в доступной и лаконичной форме изложены три курса лекций для студентов-юристов по истории социологии, обшей и правовой социологии.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3149
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Соціологія культури - Юрій М.Ф. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

У підручнику висвітлюються становлення і розвиток соціології культури, її основні концепції і поняття. Основою цій праці є розгляд процесу сучасного культурного переходу — різкої зміни ролі культури в житті сучасного суспільства. Як культура в цілому є багатогранним та багатошаровим явищем, так і підручник із соціології культури не може не бути вступом до міждисциплінарного дослідження.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 14757
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Соціологія - Танчин I.3. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

У навчальному посібнику розкрито передумови виникнення соціологічної науки, місце соціології в системі суспільствознавства, сучасні соціологічні теорії макро- і макрорівня, основні етапи розвитку соціологічної думки в Україні. Визначено об’єкт і предмет соціології, структуру, методи та функції науки. Розглянуто соціологію особистості, теорії походження суспільства, сутність і основні елементи соціальної структури, соціальні інститути, тенденції розвитку соціальної структури в сучасній Україні, соціальні зміни та суспільні рухи
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 12291
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:46
6-11-2011, 20:46

Соціологія - Сірий Є.В. Бібліотека українських підручників

Категорія: Соціологія

Навчальний посібник, який складається з трьох основних частин (теорія та методологія, історія, галузі соціології), претендує на оригінальне систематизоване видання. Задумом автора було якнайширше охопити значущі складові елементи у структурі соціологічних знань: від загальної соціологічної теорії, історії соціології - до практично-методологічних та галузево-прикладних його складових. Приваблює доступна форма викладу, наявність логічно-пояснювальних схем, ілюстрацій, портретів. Таке різноманіття наочного матеріалу у вітчизняному посібнику з соціології застосовується вперше.
Назад Вперед