Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 19666
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Міжнародний туризм і сфера послуг - Мальська М.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У підручнику розглянуто міжнародний туризм як суспільний феномен та індустрію, його види і чинники, що впливають на туристичний рух. Проаналізовано індустрію міжнародного ринку та її складові. Викладено засади та світовий досвід менеджменту і маркетингу міжнародного туризму, описано поняття та різновиди світового туристичного ринку н механізми його регулювання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 44617
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:47
6-11-2011, 20:47

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства - Пятницька Н.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної передумови організації процесу обслуговування. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5815
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Рекреаційна географія - Масляк П.О. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

Пропоноване видання — перший в Україні навчальний посібник з рекреаційної географії. У посібнику розкриваються методологічні засади рекреаційної географії як науки та територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України і світу. Розглядаються предмет, об'єкт рекреаційної географії, методи її дослідження, а також основні здобутки і закономірності цієї науки. Наведено детальні характеристики рекреаційно-туристичних комплексів нашої держави і провідних країн світу.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3457
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:36
6-11-2011, 20:36

Маркетинг турпродукту - Мунін Г.Б. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У підручнику розглянуті практичні та теоретичні питання маркетингової діяльності, принципи створення та формування туристичного продукту на основі маркетингової теорії і практики сучасного господарювання. У ньому розкриваються теоретичне поняття, специфіка та особливості в туризмі, обґрунтовується концепція формування маркетингового механізму розробки і прийняття рішень у системі туризму; розкриваються методологічні основи організації функцій маркетингу в туристичній діяльності.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9585
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Менеджмент туризму - Кіптенко В.К. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У підручнику на сучасному рівні розглянуто сутність і найважливіші сторони менеджменту туризму, історію розвитку управління туристичною діяльністю, визначено систему, об'єкти і суб'єкт управління в туризмі, розкрито особливості управління внутрішнім і зовнішнім середовищем, сполучними процесами, персоналом та процесами праці в туризмі, управління, орієнтованого на клієнта, функції, принципи і методи менеджменту туризму. Особливу увагу приділено управлінню туристичними територіями і регіонами. Теоретичні положення підкріплено прикладами і практичними рекомендаціями.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 3936
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Маркетинг туристичних послуг - Кудла Н.Є. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У навчальному посібнику систематизовано теоретичні та практичні аспекти маркетингу туристичних послуг з використанням закордонного і передового вітчизняного досвіду, що дасть змогу читачеві опанувати теоретичні знання та застосовувати їх у практичній роботі у галузі туристичного бізнесу. Крім теоретичного матеріалу подано короткий словник маркетингових термінів зі сфери туристичних послуг та компакт-диск із законодавчою базою і розробленими тестовими завданнями для перевірки й оцінки знань студентів.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 4263
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Маркетинг туризму - Правик Ю.М. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У підручнику розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингу туризму, особливості маркетингової політики туристичної компанії, сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму. Наведений матеріал відображає як традиційні уявлення та підходи до аналізу туристичного бізнесу, так і сучасні концепції вітчизняних і зарубіжних вчених, фахівців-практиків і дає можливість ознайомитися з новітніми теоріями та практикою туристичної діяльності, методами забезпечення її стабільного функціонування і розвитку.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 5149
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Планування туристичної діяльності - Мальська М.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У підручнику викладено матеріал лекційного курсу "Планування діяльності туристичних підприємств", в якому розкрито суть планування у туристичних фірмах. Поданий матеріал поглиблює теоретичні знання і методологічну основу здійснення технічного, економічного та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Підручник устаткованно тестами, екзаменаційними питаннями, додатками, списком літератури та електронним диском з найважливішими нормативно-правовими актами, що регулюють туристичну діяльність.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 9431
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:23
6-11-2011, 20:23

Основи готельної справи - Руденко В.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях.
Інформація до матеріалу
 • Переглядів: 11566
 • Автор: admin
 • Дата: 6-11-2011, 20:22
6-11-2011, 20:22

Організація готельного обслуговування - Мальська М.П. Бібліотека українських підручників

Категорія: Туризм

У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських і технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного й ужиткового спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації й управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості готельних споруд.
Назад Вперед